Wanneer?

Welke klachten / problemen?

 

Intake

Behandeling (individueel of groep)

Doorverwijzing

 

Wachttijd / Waarneming

Aanmelden / Afspraak

Afzeggen

 

Tarieven en betalingswijze

Betalingsvoorwaarden

 

Supervisie / leertherapie

 

Achtergrond

Registraties

Lidmaatschappen

Kwaliteit

 

Contact

Home

Wachttijd / Waarneming

Op dit moment (peildatum 1 augustus 2018) bedraagt de wachttijd: ca. 10 weken

Deze wachttijd is natuurlijk wel afhankelijk van uw agenda. Als u op specifieke tijdstippen of dagen een afspraak wilt hebben kan de wachttijd langer zijn.

Als u na het intakegesprek, besluit om verdere afspraken te maken dan geldt daar niet nog eens een wachttijd voor.

Bij langere wachttijden kan ik u eventueel doorverwijzen naar andere GZ-psychologen in de buurt die wellicht een kortere wachttijd hebben.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Waarneming
Zo nodig zorg ik bij langdurige afwezigheid als gevolg van vakantie of ziekte voor vervanging. Ik heb daarvoor een waarneemregeling met enkele collega’s.

 

Psychologenpraktijk Lunetten Cevennen 2 3524 HP Utrecht 030-2884941

Routebeschrijving | Privacy | Klachtenprocedure | Links | Site jdb.nl